Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Matilda Spetz
Bild: Matilda Spetz

Medvind för havspolitiken

Förra veckan var historisk för havspolitiken i Sverige, när regeringen tog emot slutsatserna från Miljömålsberedningens havsuppdrag, skriver företrädare för Miljöpartiet.

Allt liv på jorden är helt beroende av våra hav. Havet producerar mer än hälften av syret vi behöver och har en viktig roll för att minska effekterna av klimatförändringar. Dessutom ger den oss mat och välbehövlig rekreation. Trots det behandlas ofta havet som en outtömlig naturresurs.

Förra veckan var historisk för havspolitiken i Sverige, när regeringen tog emot slutsatserna från Miljömålsberedningens havsuppdrag.

Miljömålsberedningen föreslår bland annat en havsmiljölag som ska säkerställa att varje regering tar ansvar för att åtgärda hoten mot havet. Beredningen vill också att ekosystemansatsen ska vara en utgångspunkt för allt havsmiljöarbete. Det finns exempelvis inget värde i att skydda Östersjötorsken, om vi inte också värnar torskens föda så att den kan återhämta sig.

Vi anser att vi kan, och bör, gå ännu längre för haven. Bland annat måste vi höja tempot för att minska övergödningen samt påverkan på de sköra och kraftigt drabbade kustmiljöerna. Det råder brist på stor fisk inom nästan alla arter och bestånd, med en förödande ekologisk obalans. Eftersom fisken är en miljöfråga av stor vikt för livet i haven är det allvarligt att fiskeribesluten huvudsakligen hanteras som ett sektorsbeslut för fiskerinäringen.

Genomför vi det som står i betänkandet från Miljömålsberedningen har vi kommit långt för ett friskare hav. Havet utgör, tillsammans med skogen, jordens lungor. Det är dags att vi börjar ta hand om dessa lungor precis som vi tar hand om våra egna.

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister, språkrör för Miljöpartiet de gröna

Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot (MP)

Clas Rosander, Kungsbacka (MP)

Elisabeth Sahlsten, Kungsbacka (MP)