Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Genrebild. Bild: Andreas Olsson
Genrebild. Bild: Andreas Olsson

Inrätta en digital fixartjänst i kommunen

Jag har i en motion föreslagit att inrätta en tjänst med en ”digital fixare” för 65+ samt de med LSS, skriver Agnetha Ernegård, Kungsbacka Framtidsparti.

I Kungsbackas handlingsplan Ett smartare Kungsbacka beskrivs områden man vill utveckla med hjälp av digital teknik 2020 till 2022: ”Välfärdsteknik för självständighet. Detta för att bibehålla/öka trygghet, aktivitet, delaktighet, självständighet för personer med funktionsvariationer och äldre. För att lyckas i vår utveckling av digitala kanaler i Kungsbacka behöver vi vara öppna, medvetna och genomtänkta i vår kommunikation och i de lösningar som vi väljer att satsa på. Vi vill erbjuda olika former av digitala kanaler för dialog, information och medskapande för de vi är till för. Vi vill satsa på en effektiv digital service i Kungsbacka samt underlätta vardagen för dem vi är till för samt hushålla med kommunens resurser och bidra till en öppen, effektiv och enkel förvaltning. För att möjliggöra effektiva arbetssätt och processer behöver vi det digitala stödet. I vårt arbete med digitalisering utgår vi från vår digitala strategi. Vi ser digitalisering som en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt”.

I ovan skriver man inget om våra invånare som skall använda dessa ”hjälpmedel”. Man skriver bara om hur kommunen mer och mer kommer att digitaliseras samt att digitaliseringen kommer att underlätta för kommunens medarbetare.

Jag har i en motion föreslagit att inrätta en tjänst med en ”digital fixare” för 65+ samt de med LSS. Tjänsten skall vara kostnadsfri. Läste nu att kommunstyrelsen tar coronastödpengar till mitt förslag. Bra! Beslutet grundar sig bland annat på att seniorer blivit väldigt isolerade under pandemin, och det har blivit tydligt att digitala verktyg har blivit viktigare än någonsin för sociala kontakter och andra ärenden.

Agnetha Ernegård

Kungsbacka Framtidsparti