Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stefan Bennhage
Bild: Stefan Bennhage

Fler järnvägsspår hotar stora kulturvärden

En utbyggnad av järnvägen hotar unika kulturvärden, skriver Sandra Wilhelmsson i ett debattinlägg om planerna på fler tågspår genom staden.

I kommunens remissvar till Trafikverket gällande den föreslagna utbyggnaden av järnvägen finns inget som tyder på att kommunen vill bevara Kungsbackas idylliska villastad.

Trafikverket har gjort en utredning om att dra ytterligare två järnvägsspår genom Kungsbacka stad. Om Trafikverkets utredning blir verklighet, kommer en av Kungsbackas äldsta stadsdelar att förstöras. Det handlar om Östra Villastaden där ett 50-tal familjer riskerar att bli av med sina hem och stora kulturvärden kommer jämnas med marken. Många av dessa hus är byggda på tidigt 1900-tal och vissa hus är upptagna i Bebyggelseregistret efter en inventering gjord av Länsstyrelsen, Kungsbacka kommun och Kulturmiljö Halland.

I Kungsbackas kulturmiljöprogram finns egnahemsområdet på Järnvägsgatan beskrivet som ”ett tidstypiskt och ännu relativt välbevarat egnahemsområde” som enligt kommunen är “värd att bevara”.

Tyvärr visar kommunen i sitt agerande, att dessa beskrivningar stannar vid ord och helt saknar sitt värde i praktiken. Att ord och handling hänger ihop hade inneburit att kommunen skyddar och bevarar en hållbar samhällsutveckling i sin samhällsplanering och med detta står upp mot Trafikverket när intressen drar åt olika håll, eller när resultatet av ett infrastrukturprojekt strider mot våra globala hållbarhetsmål.

I stället visar utredningen och kommunens yttrande klart och tydligt att vårt kulturarv är hotat.

Vårt kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att vara närvarande på många olika sätt. Allt ifrån näringslivsutveckling, turism, attraktiva livsmiljöer till att vara en bärare av berättelser och kunskap. Kulturarvet lockar dagligen turister världen över och är en viktig resurs för den ekonomiska utvecklingen.

Nu ställer vi frågan till Kungsbacka kommun - Varför försvarar ni inte vårt kulturarv? Finns kunskapen hos er om vad som är värdefullt att bevara?

Sandra Wilhelmsson