Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Dags att rädda våra insekter

”Insekterna är avgörande för att övrigt liv på jorden ska fungera. Många är viktiga för pollineringen, den process där pollen överförs mellan blommor så att växter kan ge frukt”, så skriver två miljöpartister.

Pollinatörerna får nektar och pollen som mat till sina larver. Insekterna kompletterar varandra genom olika krav på värdväxter och livsmiljöer, såsom odlingslandskapets blomrika marker, skogar, våtmarker, stränder eller karga fjällhedar.

I en studie gjord av Sveriges lantbruksuniversitet bedömdes att av 13 400 studerade insektsarter visade sig omkring en tredjedel använda pollen eller nektar som mat. Några var fjärilar, andra steklar, tvåvingar eller skalbaggar.

Men alla dessa pollinerande insekter är hotade.

Flera undersökningar har visat på en katastrofal minskning med omkring 80 % av insekterna under de senaste tjugo åren.

Naturvårdsverket påpekar att detta kan få mycket allvarliga konsekvenser för vår och hela världens livsmedelsförsörjning. Orsaken till minskningen är att livsmiljöer försvinner och en ökad användning av kemiska bekämpningsmedel och klimatförändringar. Det går sämst för insekter nära jordbruksmarker.

Kemiska bekämpningsmedel kan ha en direkt eller indirekt påverkan på pollinatörerna. Vid direkt påverkan utsätts insekterna för bekämpningsmedel direkt i fält. Indirekt påverkan kan vara att larvernas mat försvinner på grund av att ogräsmedel förhindrar tillväxt av nektar- och pollenproducerande blommor och värdväxter.

EU:s strategi ”Från jord till bord” har mål om att kraftigt minska användningen av kemiska bekämpningsmedel, bland annat genom utveckling av andra växtskyddsmetoder samt ökad ekologisk odling.

Miljöpartiet vill ge mer stöd till lantbruket för omställning till ekologisk odling, återskapande av naturbetesmarker och andra miljöinsatser.

Vi vill också öka andelen ekologisk mat i de offentliga köken både i Kungsbacka kommun och i Region Halland.

Elisabeth Sahlsten

Karin Färnlöf Clarin

Miljöpartiet de gröna

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Kungsbacka-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.