Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Arkivfoto
Bild: Arkivfoto

Byggföretagens våta dröm i Forsbergen

Att bygga 8 000 bostäder i Forsbergen skulle hota det rörliga friluftslivet och kräver dessutom en process där allmänhet och andra berörda får tycka till, skriver Leif Fred i ett debattinlägg.

I två likalydande artiklar (18 och 23 september 2021) beskriver Kungsbacka-Posten Brixlys med flera byggares våta dröm att få bygga 8000 bostäder, skola, förskola m.m. i Forsbergen under 30 år.

Bedriver Kungsbacka-Posten medveten desinformation (som Åsa Wikforss beskriver i sin bok Därför demokrati)?

LÄS MER: Kungsbackas nya stadsdel kan få 20 000 invånare: ”Måste bygga mycket”

Sanningen är att det först behövs en stadsplanering där allmänhet och berörda har möjlighet att påverka utformningen av området. Planprocessen avslutas därefter med ett politiskt beslut.

För Forsbergen gäller idag en Fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, FÖP (antagen av kommunfullmäktige 2009). I denna redovisas Forsbergen med två exploateringsområden. Som riktvärden för kommande detaljplaner anges i FÖP:en att skogen, tillfartsvägar och lämpliga hus-typer närmare ska studeras i planeringen. En utredning om hela Forsbergen som grönområde ska också tas fram i ett tidigt skede.

LÄS MER: Snart byggs 300 bostäder på Stenhuggeritomten

Länsstyrelsen anser i sitt granskningsyttrande över översiktsplanen att utbredningen av Kungs-backa stad kommer att påverka riksintresset för bl. a. rörligt friluftsliv. När det i översiktsplanen föreslås att över hälften av befolkningstillväxten ska kunna rymmas i Kungsbacka stad bör det finnas en bedömning av hur stadens utbredning påverkar riksintresset enligt 4 kap. Miljölbalken. Det räcker inte att hänvisa till den kommande fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.

LÄS MER: Förvirring kring jättelikt bostadsprojekt

Enligt uppgift har arbetet med en ny FÖP för Kungsbacka stad påbörjats.

Jag ser fram emot nya artiklar av kritiskt tänkande journalister från Kungsbacka-Posten som belyser den aktuella planeringen i Forsbergen, inklusive politikernas inställning i frågan.

Leif Fred

Kungsbacka

Redaktionen svarar:

Nej, Leif, Kungsbacka-Posten sysslar inte med desinformation. Däremot finns det ett stort allmänintresse i att läsa om planerna på att bygga tusentals bostäder i Forsbergen.

Av våra artiklar framgår också med all tydlighet att planeringen fortfarande är i sin linda och långt från några som helst politiska beslut.

Självklart fortsätter Kungsbacka-Posten både att bevaka det som händer runt Forsbergen, men också arbetet med att ta fram en ny och fördjupad översiktsplan.

Redaktionen

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Kungsbacka-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.