Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sedan 1947 har Alléskolan varit en del av stadsbilden längs Sjöallén. Arkivfoto Bild: alléskolan
Sedan 1947 har Alléskolan varit en del av stadsbilden längs Sjöallén. Arkivfoto Bild: alléskolan

Bevara Alléskolan

Bristen på lokaler för föreningar av olika slag har alltid varit stor i kommunen och vi anser att Alléskolan bör bevaras som byggnad där föreningar kan finna en trygg hemvist, skriver företrädare för Rädda Barnens Lokalförening i Kungsbacka.

Rädda Barnens lokalförening i Kungsbacka grundades 1944 och har sedan dess utvecklats från en insamlande hjälporganisation till att vara påtryckande och opinionsbildande. Vi har i många år följt Kungsbacka kommuns arbete med implementering av Barnkonventionen på olika nivåer och har idag ett stort välfungerande nätverk med ett antal aktörer som arbetar för att barn och ungdomars rättigheter tillgodoses och att deras livsvillkor förbättras.

Rädda Barnen har fått hyra en lokal i Alléskolan i många år. Med kommunens godkännande har vi delat denna med andra föreningar/grupper som våra gäster när det inte fanns alternativ i kommunen för att dessa skulle kunna genomföra sina aktiviteter.

Till dessa hörde Amnesty International, Astma-o ch allergiförening, även personal från kommunen har använt lokalen som sammanträdesrum ibland.

Studiefrämjandets utbildning ”Älskade barn” för nyanlända i Kungsbacka har haft sina träffar hos oss. Lokalen har använts som träffpunkt för arabisktalande kvinnor, en språk-och lekgrupp för småbarn började att samlas där men pausades på grund av pandemin. Tack vare denna lokal kunde vi ta emot ett hundratal av IKEA sponsrade så kallade Välkomstväskor som delades ut till nyanlända barn och ungdomar.

Idag delar vi lokalen med Anonyma Alkoholisters Kungsbackagrupp som kommunens andra hyresgäst för denna lokal på Alléskolan.

Bristen på lokaler för föreningar av olika slag har alltid varit stor i kommunen och vi anser att Alléskolan bör bevaras som byggnad där föreningar kan finna en trygg hemvist. Kungsbacka kommun med ett växande invånarantal har inget allaktivitetshus att tillgodose det stora behovet som finns och bevarandet av Alléskolan skulle täcka detta behov på ett förnämligt sätt.

I den från kommunen beställda kulturmiljöutredning från 2019 med en kulturhistorisk värdering poängteras att Alléskolan bedöms sammantaget vara i gott skick. De åtgärder som bedöms vara aktuella för byggnaden utgörs i första hand av ordinära underhållsåtgärder och reparationer. Utredningen avslutas med att alternativet ”Alléskolan bevaras” ställs mot alternativet ”Alléskolan rivs” med ett enligt vår mening klart övertag för ett bevarande av byggnaden med hänsyn till hela miljön i Kungsbacka.

Vi hoppas att vårt inlägg i diskussionen och samrådet om Alléskolan kan bidra till ett av många Kungsbackabors efterlängtat beslut som möjliggör ett bevarande respektive utbyggande av Kungsbackas förenings- och kulturliv.

Rädda Barnens lokalförening i Kungsbacka

Tuula Jacobson, ordförande

Waltraud Griphede, Seija Heiskanen,

Susanne Folcker, Barbro Sandén, Ingalill Lindén