Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Begränsa trafiken på nya bron

När nya Borgmästarebron kommer på plats bör trafiken begränsas, skriver Kungsbackas Framtidsparti.

Då Borgmästarebron åter öppnas efter flera års avstängning är Kungsbacka Framtidspartis förslag att trafikflödet på Borgmästaregatan endast bör öppnas för bussar, utryckningsfordon, nyttofordon samt cyklar. Detta med hänsyn taget till lekplatsen och vad Barnkonventionen säger, vilket är att man vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata aktörer ”Alltid skall tänka på barnens bästa”. Principen omfattar alla samhällsområden där barn kan vara berörda – och därmed alla beslut, handlingar, förslag, tjänster, förfarande och andra åtgärder som rör barn. Dessutom blir miljön på lekplatsen mer hälsosam när luftkvaliteten blir bättre då trafiken begränsas. Vi anser också att om man öppnar för all trafik kommer barn som vistas på eller vid lekplatsen att utsättas för faran att bli påkörda. Kommunen verkar ännu inte ha några planer att förändra trafikflödet jämfört med hur det var innan bron stängdes. Kungsbacka Framtidsparti har fått indikationer att fler hört av sig till kommunen med önskemål om reducerad trafik på Borgmästaregatan. Så ni ansvariga i berörda nämnder, ta ert ansvar för miljön samt våra barns säkerhet.

Kungsbacka Framtidsparti

Agnetha Ernegård, Birgitta Melin, Jan Alfredsson